พิมพ์ข้อมูลที่นี่ค่ะ

ลูกเสือ-ยุวกาชาด โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์เข้าค่ายฝึกระเบียบวินัย 4-5 ก.พ. 54 ณ ม.พัน 15

          

นายจริน แก้วอินแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2554   ที่ผ่านมาโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์จัดเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือและยุวกาชาดที่ค่ายทหาร ม.พัน 1โดยมีลูกเสือและยุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 199 คน ทั้งนี้โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ได้รับเกียรติจากคุณอริสา บุญสม รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน มาเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อฝึกระเบียบวินัย ความสามัคคี ความกล้าหาญ ความอดทน การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และการรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ตามหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาลูกเสือและยุวกาชาด

ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ กล่าวอีกว่า กิจกรรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จัดเป็นลูกเสือสำรอง และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จัดเป็นลูกเสือสามัญ กิจกรรมของลูกเสือสามัญประกอบด้วยการเดินทางไกลจากโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ถึงค่ายทหาร  ม.พัน 15 การฝึกระเบียบวินัยแบบทหาร การทำอาหารร่วมกัน กิจกรรมรอบกองไฟ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณอมรรัตน์ ยาแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองน่าน มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมรอบกองไฟ การพักแรมในค่ายทหาร การออกกำลังกายและการกระโดดหอสูง สำหรับกิจกรรมของลูกเสือสำรองประกอบด้วย การเดินทางไกลจากศูนย์ราชการจังหวัดน่านถึงค่ายทหาร ม.พัน 15 การเยี่ยมชมค่ายทหารรวมถึงการแสดงสมรรถนะของรถถัง กิจกรรมประจำฐาน 6 ฐาน คือ ฐานที่ 1 โยนไข่ ฐานที่ 2 เกมทายประกอบท่าทาง ฐานที่ 3 การวาดภาพธรรมชาติ ฐานที่ 4 การผูกเชือก ฐานที่ 5 การปฐมพยาบาล และฐานที่ 6 กฎและคำปฏิญาณ

ข้อมูลจาก (Mint)


คุณอริสา บุญสม รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน มาเป็นประธาน เปิดงานการเข้าค่ายพักแรมและการเดินทางไกลของลูกเสือและยุวกาชาด โรงเรียน จุมปีวนิดาภรณ์ โดยมีนายจริน แก้วอินแสง เป็นผู้บังคับการค่ายกองลูกเสือสามัญ

นายจริน แก้วอินแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ กล่าวรายงานกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและการเดินทางไกลของลูกเสือและยุวกาชาด โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์

คุณอริสา บุญสม รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน มาเป็นประธาน เปิดงานการเข้าค่ายพักแรมและการเดินทางไกลของลูกเสือและยุวกาชาด โรงเรียน จุมปีวนิดาภรณ์

ลูกเสือและยุวกาชาดสามัญทำพิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรมและการเดินทางไกลของลูกเสือและยุวกาชาดที่โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์

ลูกเสือและยุวกาชาดสำรองทำพิธีเปิดการเดินทางไกลของลูกเสือและยุวกาชาดที่ลานบริเวณข่วงเมือง

ลูกเสือและยุวกาชาดสำรองกล่าวคำปฏิญาณตนก่อนออกเดินทางไกล

ลูกเสือและยุวกาชาดสำรองเดินทางไกลบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

ลูกเสือและยุวกาชาดสามัญเดินทางไกลจากโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ไปยังค่ายทหาร ม.พัน 15

ลูกเสือและยุวกาชาดสำรองเยี่ยมชมสมรรถนะของรถถัง

ลูกเสือและยุวกาชาดสำรองร้องเพลงร่วมกันก่อนรับประทานอาหารกลางวัน

ลูกเสือและยุวกาชาดสามัญเรียกรวมกำลังพลเพื่อเตรียมพร้อมการฝึกระเบียบวินัยแบบทหาร

การฝึกระเบียบวินัยแบบทหาร

การฝึกหันซ้าย-หันขวา แบบทหาร

กิจกรรมฐานโยนไข่เพื่อฝึกความสามัคคี

กิจกรรมฐานปฐมพยาบาล

กิจกรรมฐานวาดภาพธรรมชาติ

ลูกเสือและยุวกาชาดฝึกการทำอาหารร่วมกัน

คุณอมรรัตน์ ยาแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรมรอบกองไฟ

การแสดงเปิดกิจกรรมรอบกองไฟ

การแสดงของลูกเสือและยุวกาชาดในกิจกรรมรอบกองไฟ

ยุวกาชาดการออกกำลังกายในช่วงเช้า

ลูกเสือเตรียมตัวกระโดดหอสูง

ยุวกาชาดกระโดดหอสูง

ลูกเสือฝึกความกล้าหาญด้วยการกระโดดหอสูง

พิธีปิดการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือและยุวกาชาด โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์